Instruments musicals a partir de materials reutilitzats. IES Guillem Colom Casasnoves

APS IES GUILLEM COLOM CASASNOVAS 

ELABORACIÓ D’INSTRUMENTS MUSICALS A PARTIR DE MATERIALS REUTILITZATS I DE REBUIG 

Els instruments poden ser de molts materials i és per aquest motiu que els alumnes de música de 1r d’ESO han elaborat instruments a partir de la reutilització de materials quotidians o de rebuig. Cal recordar que sovint aquests materials acaben al fems i contaminant el nostre entorn. 

N’hi ha de tot tipus: flautes, guitarres, xilòfons…i alguns sonen molt bé. Avui tots hem pogut gaudir del resultat d’aquesta activitat en una exposició feta al mateix centre.