CIANOTÍPIES, IES Josep Font i Trias

L’alumnat del nostre institut ha anat recollint diverses mostres de les plantes més rellevant de cada ruta proposada. Amb elles, ha aplicat tècniques de fotografia monocrom: cianotípies. Aquest procediment consisteix en obtenir una còpia de l’original en blau de Prússia, denominat cianotip. Per fer-les, se prepara una solució fotosensible de citrat d’amoni i ferro III i ferricianur potàssic que s’aplica a una cartolina i se deixa eixugar. Després s’exposa al sol la planta damunt la cartolina breument i se revela amb aigua fins que queda l’impremta vegetal.