ESTUDI DELS MICROPLÀSTICS A L’ARENA DE LES PLATGES DE’N REPIC I DEL PORT DE SÓLLER.

Recollida de mostres
Alumnes de 4t ESO PRAQ recollint mostres d’arena a la Platja.


ESTUDI DELS MICROPLÀSTICS A L’ARENA DE LES PLATGES DE’N REPIC I DEL PORT DE SÓLLER.

Volem realitzar un estudi dels petits residus de plàstics que trobam a l’arena de les nostres platges. Aquests, s’anomenen microplàstics, i tenen mides inferiors a 5mm. Poden tenir dos origens, i classificar-se en:

– microplàstics primaris: són precursors industrials com els pellets, i també s’anomenen llàgrimes de sirena,

– microplàstics secundaris: procedeixen de la degradació d’objectes de plàstic de mida més gran, de cosmètics, pintures, neumàtics, productes de neteja.

La problemàtica que generen els microplàstics, és que arriben a l’intestí dels ocells marins, i també s’acumulen a l’interior d’invertebrats filtradors com els muscles. Per aquest motiu poden acumular-se a l’intestí dels humans. Segons la revista muy interesante, el problema pot estar en els nanoplàstics, que són partícules més petites, i fines, que podrien entrar a les cèl·lules i es podria parlar de bioacumulació.

Analitzant la mostra al laboratori.

Per fer l’estudi, agafarem mostres d’arena aleatòries de mig metre quadrat, a una profunditat de 5 cm, i classificarem els tipus de residus plàstics inferiors a 5 mm que trobem.

PROCEDIMENT A REALITZAR:

1.- Dia 1.- Agafam una mostra d’arena per grup de 2 persones, en total, tendrem 7 mostres d’arena totalment aleatòries, agafades a cada una de les platges, per tant, 2 mostres per grup i 14 d’arena.

2.- Dia 2.- Classificam, per mides, els tipus de residus plàstics inferiors a 5 cm, mides de 5, 4, 3, 2 i 1 cm, i mides inferiors a 1 cm les classificam de forma mil·limètrica.

3.- Una vegada hem retirat tots els microplàstics que veim a simple vista, després observam una mostra amb la lupa, que ens permetrà visualitzar partícules de mida petita, i anam retirant els que veim.

4.- La darrera passa és analitzar la mostra amb el microscopi òptic, creant una preparació amb la qual poguem visualitzar objectes plàstics microscòpics. Intentarem fer-ne un recompte al laboratori.

5.- Amb totes les dades que hem obtingut, hem de fer un gràfic per visualitzar, de forma resumida, tots els resultats, per poder-los fer visibles a la població, i compartir-los amb la resta de companys.

6.- A cada una de les passes de l’estudi, hem de fer fotografies per poder documentar tot allò que hem fet i poder demostrar que les dades són pròpies, i no les hem obtingut de cap altre experiència similar.

7.- Les fotografies les penjarem a instagram per fer difusió de l’estudi dels microplàstics, i també farem difusió a través de premsa local i /o pàgina web de l’Ajuntament de Sóller.

8.- Els alumnes hauran de crear un vídeo que expliqui allò que han fet durant l’experiència, que inclogui una petita explicació de què són els microplàstics, la recollida de mostres, l’obtenció de dades al laboratori, la creació de gràfics a partir dels resultats, i recopilar fotografies al vídeo que documentin tot el procés.

IES GUILLEM COLOM CASASNOVAS

Margarita Ordinas Boter i Antoni Nigorra Matamales.

Alumnes 4t PRAQ i 2n Batxillerat.

Alumnes analitzant les mostres al laboratori i fent el recompte de microplàstics.
Macroplàstics que s’han recollit a les mostres d’arena.
Articles que han escrit els alumnes de 2n de Batxillerat per tal de conscienciar a la població de la problemàtica dels plàstics a la mar.
Exposició d’articles i fotografies impactants a l’Ajuntament de Sóller durant 1 mes per conscienciar a la població de la problemàtica dels plàstics.
Fotografies cedides per Montserrat Compa (Institut Oceanogràfic) d’una campanya de recollida de plàstics al Port de Sóller.