Acostam la Serra al CEIPIEEM Simó Ballester

El passat dilluns 8 d’abril els alumnes de 5è de primària vam dur a terme l’exposició “Acostam la Serra al Simó Ballester” oberta a totes les famílies del CEIPIEEM Simó Ballester.

L’exposició estava composta de maquetes sobre els cims, treballs sobre la flora, murals, informació de Tòfol Castanyer i de la seva vista i un fulletó sobre les bones pràctiques que han de dur a terme els visitants de la Serra que ens emportarem a la nostra acampada al refugi de Son Amer per a informar a excursionistes i estrangers.