Estudi del trànsit rodat a la Vall de Sóller

L’objectiu d’aquest projecte és recollir dades del trànsit a la Vall de Sóller a diferents èpoques de l’any, interpretar aquestes dades i extreure conclusions sobre l’impacte d’aquest trànsit a la Vall. El servei del projecte és entregar a les institucions competents els resultats obtinguts per a poder millorar el transit a la Vall.

Cristina Celia,  IES GUILLEM COLOM CASASNOVES