Branques amigues

Acomiadament i apadrinatge d’una alzina que hem anomenat “Branques amigues” durant la nostra estada al Refugi de Son Amer.