Ben visible a la comunitat educativa!

Estibaliz Camacho, CEIP Blanquerna