Aproximació a la música tradicional de Sóller

Coneixement dels músics i agrupacions folklòriques de la Vall de Sóller (antigues i actuals) i participació de l’alumnat del fet musical a través dels seus balls, amb la finalitat de que puguin gaudir i participar de forma més activa dins les nostres festes tradicionals.

Maria Antònia Soler Genestra, IES Guillem Colom Casanoves