ROBINES ESTIMA MÉS LA SERRA PERQUÈ LA CONEIX

Hi ha una escola al meu poble

que Robines té el seu nom

glosa que la Serra és noble

per cantar-ho a tothom.