Endemismes de la Serrra de Tramuntana

Emmarcat dins l’assignatura de Biologia i Geologia, els alumnes de 4t d’ESO de l’IES Felanitx han treballat el coneixement i els valors dels endemismes de la Serra de Tramuntana. En una enquesta duta a terme a l’assignatura de Matemàtiques, dins del projecte de l’APS Serra de Tramuntana, es va fer palès la vaguetat dels coneixements dels alumnes en relació a les plantes autòctones i, en especial, als endemismes de la Serra de Tramuntana. A partir d’aquí s’han treballat els continguts a classe, fent recerca d’informació, i a la pròpia Serra, amb sortides de camp (a la imatge, sortida a la Cometa del Morts). Amb totes les activitats dutes a terme, s’ha elaborat un material que transmetran als alumnes de 1er d’ESO del Centre, i aquests, a la vegada, ho transmetran als alumnes de 6é de primària en la visita que ens faran al mes de Juny per preparar el traspàs de centre.

Margalida Soler Torres, IES Felanitx