Feim camí per la serra!

Maquetes, itineraris, fotografies i treballs, exposats a la capella de les Escolàpies!

CC Sagrats Cors