Enquesta als alumnes de 4t ESO sobre la Serra de Tramuntana

En relació a les excursions previstes a la Serra de Tramunata de l’IES Felanitx els departaments de Biologia i de Matemàtiques hem redactat una enquesta per passar a l’alumnat de 4t curs de l’ESO. Els alumnes de 2n C han estat els encarregats d’enquestar els estudiants i, posteriorment, tractar les respostes obtingudes per obtenir i estudiar els resultats obtinguts. El total d’alumnes enquestats ha estat de 82 d’un total de 87 matriculats, el que representa un 94,3% d’alumnat enquestat. El que podem destacar dels resultats de l’enquesta és que la majoria d’alumnes té clar on es troba la Serra i que aquesta fou declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO; en quant a la flora i la fauna, l’alumnat no té tan clar quines espècies són típiques de la nostra Serra; la part més desconeguda per a ells són els productes que s’obtenen típicament d’aquesta serralada. Finalment, esdevenen importants els resultats obtinguts sobre la freqüència en que els nostres alumnes de l’IES Felanitx visiten la Serra de Tramuntana, ja que un 68,3% diu visitar-la menys de 3 vegades a l’any, això tot i tenint en compte les excursions que hi realitza el centre en horari lectiu. És per aquest motiu que volem potenciar i donar a conèixer la nostra Serra al nostre alumnat i a les seves famílies.

Xisca Mas Manresa, IES Felanitx