Cartells de productes d’apicultura

S’han fet uns cartells sobre els principals productes de l’apicultura: mel, pol•len, pròpolis, gelea reial, cera i verí. Per a cada producte s’ha investigat el seu origen (com l’obtenen), usos i propietats. Pels productes alimentaris s’ha fet una detecció senzilla de nutrients: detecció de sucres reductors, de midó, de lípids i de proteïnes. Detecció de midó (prova del lugol) i detecció de sucres reductors (prova de Fehling) en la mel. Els cartells informatius s’han elaborat en petits grups (2-3 alumnes/producte), utilitzant l’eina informàtica del google-drive. Ha estat un treball en equip perquè s’han acordat aspectes com el format del full, la tipologia i mida del text, imatges comunes a tots els grups de feina (per exemple, la imatge per designar els usos i propietats del producte),… Finalment, s’ha decidit exposar aquests cartells sobre un plafó amb forma de bresca. Hem après que les cel•les hexagonals configuren un mosaic on no hi ha cap espai mal aprofitat.

Joana Maria Soler, IES Puig de Sa Font